تمدید ثبت نام و مهلت ارسال مدارک ویژه داوطلبین فراخوان هجدهم جذب هیئت علمی پیمانی:

 


 

به اطلاع داوطلبین محترم هجدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی مشهد/ تربت حیدریه/ نیشابور/ تربت جام و مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستانهای قوچان و کاشمر می رساند؛ مهلت ثبت نام اینترنتی فراخوان هجدهم تا ساعت 24 مورخ 1400/2/15 تمدید و همچنین آخرین مهلت دریافت مدارک و مستندات بصورت فیزیکی به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه/دانشکده های یاد شده لغایت 1400/2/30اعلام  می گردد.