معاونت آموزشی

اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکترای تخصصی(PH.D)- سال تحصیلی 1402-1401

 

بسمه تعالي

 

قابل توجه ثبت نام از تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکترای تخصصی(Ph.D)- سال تحصیلی   1402-1401

بااستعانت از درگاه ایزدمنان و باعرض سلام  به پیشگاه حضرت بقیه ا...(عج) وتبريک به مناسبت موفقيت و ورود شما به سنگر مقدس دانشگاه ، به اطلاع  مي رساند؛در این دوره ثبت نام فقط به صورت غیر حضوری به  شرح زیر می باشد

    مرحله اول : کليه پذيرفته شدگان نهایی آزمون وروذی دکترای تخصصی(Ph.D) موظفند ثبت نام را به صورت اينترنتي با مراجعه به آدرس  https://sipad.mums.ac.ir/stdnew   طبق راهنماي ثبت نام از طريق تکميل دقيق فرم هاي ثبت نامي، تحصیلی ،گزينش و ارسال ،الصاق مدارک مورد نياز از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/01لغایت 1401/09/10 انجام دهند.

 

     مرحله دومپذيرفته شدگان  آزمون مذکور مي بايست جهت سپردن تعهد محضری درابتدا به سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه به آدرس lawoffice.mums.ac.ir  مراجعه کرده وپس ازانتخاب نوع تعهد باتوجه به سهمیه پذیرش بادرنظرگرفتن مواردزیراین بند ،جهت سپردن تعهدمحضری ازفرم سند متناسب بانوع سهمیه پذیریش ،پرینت تهیه کرده وبه صورت حضوری به همراه ضامنین  واجدالشرایط موردقبول دفتر امورحقوقی دانشگاه ، به یکی از دفاتر اسناد رسمی درسراسر کشور مراجعه کرده وپس ازاطمینان ازصحت ومطابقت متن تعهدبافرم تعهدمندرج درسایت ،اصل تعهد محضری وتصویرآن را به دفتر امورحقوقی دانشگاه واقع دربلوار شهیدفکوری روبروی فکوری 94-شهرک دانش وسلامت دفتر امورحقوقی ارائه نموده وپس از دریافت شناسه /شماره نامه ازکارشناس مربوطه ودرج آن بروری تصویر سند ، اسکن تصویر سندرادرسامانه ثبت نامی بارگذاری  نماینددرصورت داشتن هرگونه سوال درخصوص تعهدات ، می توانند باشماره تماس مندرج درسایت دفتر امورحقوقی دانشگاه 38049435 آقای معاون سعیدی تماس حاصل نمایند.

توجه :سپردن اسناد تعهد خدمات قانونی منطبق بانمونه  اسناد موجود دردانشگاه علوم پرشکی مشهد باسهمیه پذیریش در موعدثبت نام دانشجویان الزامی است. ازاین رو ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون ارائه تاییدیه دفتر امورحقوقی دانشگاه واسکن تصویر خوانای سند تعهد (بادرج شناسه نامه یاشماره نامه دفتر امور حقوقی )در سامانه ثبت نامی فاقدوجاهت قانونی است . دراین صورت ادامه روند ثبت نام غیرممکن است.

اطلاعات تکمیلی :

1-تمامی پذیرفته شدگان آزمون یادشده  که سند تعهد محضری به محل اشتغال خود راندارند یا بورسیه وزارت متبوع وسازمانهای دیگر نیستند به غیر از دانشگاههای شهریه پرداز وآزاداسلامی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان یک برابر مدت تحصیل می باشند.-

2-  مستخدمان رسمی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وموسسات تابعه ودانشگاه ها ودانشکده علوم پزشکی سراسرکشور ،تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.این افراد می باید حکم ماموریت آموزشی به همراه تصویر سند تعهد محضری رابرای تاییدبه دفتر امورحقوقی دانشگاه تحویل دهند وپس از تایید ودرج شناسه نامه درسامانه ثبت نامی ، بارگذاری کنند .

3-   مستخدمان رسمی وزارت خانه ها ،موسسات وشرکت های دولتی ووابسته به دولت چنانچه هزینه های تحصیلی شان توسط دستگاه مربوطه متقبل وبه دانشگاه پذیرفته شده دانشجو پرداخت شود. ازسپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

ضمنا برای اطلاع از میزان شهریه می توانید با جناب آقای ناصری شماره تلفن 38002544 051 تماس حاصل نمایید .

4-یادآوری مهم :اعلام قبولی صرفا براساس گزینش علمی بوده وانجام سایر مراحل پذیریش توسط دانشگاه انجام می شود. پذیرفته شدگان گرامی درصورت داشتن سوالهای مرتبط بامسائل آموزشی سرکار خانم شاه نظری وسرکارخانم ناطقی شماره تماس رئیس اداره  جناب آقای صفایی فهیم (31409248 051)

 

خانم شاه نظری شماره تماس 31409228

خانم  ناطقی شماره تماس31409281

دانشکده داروسازی

 

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 طب سنتی و مکمل

دانشکده پرستاری و مامایی

 پژوهشکده بوعلی

دانشکده بهداشت

 

دانشکده دندانپزشکی

 

 مدارک موردنیاز برای ثبت نام درسامانه ثبت نام اینترنتی

 

توجه"  فایل های بارگذاری شده می بایستی بافرمت Jpg وحجم کمتر از سیصد کیلو بایت                                     

1-بارگذاری فایل عکس جدید 4*3

2-بازگذاری تمام صفحات شناسنامه .

3-بارگذاری تصویر پشت وروکارت ملی.

4- بارگذاری تصوير پشت وروکارت پايان خدمت يا معافيت دائم کفالت ويامدارک مستند مبني برانجام خدمت وظيفه عمومي حداکثر تا تاريخ 1401/07/15 (براي آقايان).

5- بارگذاری تصویر‌پايان طرح يا معافيت از طرح.

6-بارگذاری موافقت نامه بدون قيد و شرط در خصوص بلامانع بودن ثبت نام و ادامه تحصيل به همراه حکم مرخصی بدون حقوق یا ماموریت آموزشی ازبدو تحصیل تا پایان دوره آموزشی از بالاترين مقام مسئول اجرايي ذيربط در استان مربوطه براي مستخدمين رسمي و پيماني دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني يا وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی یاغیر دولتی (یاسازمان مربوطه ).

 7-بارگذاری گواهی سازمان نظام پزشکی مبنی بر لغو پروانه مطب برای دارندگان مدرک دکترای حرفه ای (پزشکی داروسازی دندانپزشکی ودامپزشکی ) و یا نداشتن پروانه مطب برابر بند 1 مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 15/4/93 بدیهی است ثبت نام ازتمامی پذیرفته شدگان منوط به اخذ وبارگذاری گواهی مربوط در سامانه ثبت نامی می باشد.

8-بارگذاری تصویر آخرین حکم کارگزینی استخدامی بامهرامضامحل استخدام.

 

9-بارگذاری گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ 1401/06/31 برای دانشجویان سال آخر و ارائه گواهی از دانشگاه مقطع قبلی منوط بر اینکه تا تاریخ 31/6/1401 فارغ التحصیل خواهد شد و آخرین مهلت برای ارائه مدارک فراغت از تحصیل تا تاریخ 1401/8/01 می باشد.

 

10-بارگذاری مدارک  نشان دهنده وضعیت سهمیه برای رزمندگان وایثارگران محترم از بالاترين مقام ارگان یاکارت شناسایی موردنظر ویا نامه ستاد شاهد.

11- بارگذاری کارنامه قبولی با ذکر نمره و رتبه.

 

12- پذیرفته شدگان گرامی  دانش آموخته مقطع قبلی (دکترای حرفه ای-وکلیه مقاطع قبلی ) از دانشگاه دیگری به غیر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند می باید از نامه شماره 238071/1401 مورخ 25/05/1401 این دانشگاه به همراه "فرم درخواست تاییدیه تحصیلی وریزنمرات " پرینت تهیه و پس از تکمیل به دانشگاه علوم پزشکی مقطع قبلی ارائه نمایند و پس از ثبت در دبیرخانه آن دانشگاه (با امضاء و شماره و تاریخ و مهر دانشگاه در قسمت مشخص شده) اسکن کرده و در سامانه ثبت نام  در قسمت اسکن یا الصاق تصاویر مدارک) بارگذاری کنند.(فرم مذکور به همراه نامه مورد اشاره این دانشگاه جهت دانلود در انتهای اطلاعیه قرار داده شده است.)

 

توجه: مهلت ارسال تاییدیه مقطع قبلی فقط تا تاریخ 1401/10/30 می باشد در صورت عدم پیگیری در مهلت مقرر و عدم بارگذاری مدرک مذکور مجوز ادامه تحصیل شما لغو و هرگونه عواقب ناشی از آن به عهده شما می باشد.

13-بارگذاری تصویر سند تعهد محضری که به تایید دفتر امورحقوقی رسیده است وشناسه نامه تاییدیه دفتر امورحقوقی برروی آن درج شده باشد .

 

14-لازم است از فرمهاي هیات مرکزی گزینش ، پرینت تهیه نموده و  پس از تکمیل فرم گزینش شماره 2و الصاق  یک قطعه عکس دوباره آپلود شده درسامانه-ضمنا فرم مذکور را برای دانلود درانتهای اطلاعیه قرارداده شده است چنانچه کامل ودقیق فرآیند انجام  نشود برگشت داده شده .

15-بارگذاری گواهی مدرک زبان باذکر نمره قبولی .

16-بارگذاری گواهی عدم بدهی به صندوق رفاه .دانش آموختگان دانشگاه آزاد نیازی ندارند.

17-پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه می بایست براساس فرآیند ذیل برای ارسال درخواست معافیت از تحصیل خود از حوزه وظیفه عمومی اقدام کنند.

 

 توجه بسیار مهم 

   -شروع دوره های آموزشی  بر اساس برنامه گروه آموزشی ودانشکده مربوط می باشد .بامراجعه به سایت دانشکده  هااطلاعات لازم  را دریافت می شود.                                                                                                                  

           عدم ثبت نام اینترنتی در فرصت تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.                       

 

مهم :براساس آیین نامه ها و به منظور جلوگیری ازتقلب وتخلف در آزمون ها ورودی ، درصورت اثبات عدم صحت مدارک تحصیل مطابق با مدارک مورد پذیرش هر رشته  ارسالی توسط داوطلب ویا هرگونه تقلب درکلیه مراحل آزمون ، درهرزمان ازدوره آموزشی  ، ازادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده وطبق مقررات عمل خواهد شد.

 

 تذکر مهم :خواهشمند است  ازهرگونه مراجعه حضوری جهت انجام مراحل مربوط به ثبت نام به این مدیریت جدا خودداری شود. شایان ذکر است تمامی پذیرفته شدگان پس از دریافت شماره دانشجویی و شناسه نامه ثبت نامی که  از طریق پیامک به فرد ارسال می شود جهت انجام بقیه مراحل ثبت نام با کارشناسان محترم دانشکده مربوط

 (درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی )

 نامه شماره 238071/1401 مورخ 25/5/1401  (درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی )

فرم درخواست تاییدیه تحصیلی وریزنمرات دوره جهت دانلود

فرم شماره 2 (هیات مرکزی گزینش دانشجو) جهت دانلود

فرم تعهد پایان تحصیلات جهت دانلود