قابل توجه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی(Ph.D) سال تحصیلی 1402-1401

  

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن شما در این دانشگاه به اطلاع می رساند؛ اطلاعیه تکمیلی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام متعاقبا در همین سایت قرار داده می شود.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد