دریافت کارت ورود به جلسه آزمون چهلمین دوره ی آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی

 

 با سلام

دانشجوی گرامی

  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ،به لینک سامانه مرکز آزمون مراجعه کرده و پس از وارد کردن شماره ملی برای کد کاربری و رمز عبور ، کارت ورود به جلسه را پرینت گرفته و در روز آزمون همراه داشته باشید.
  • فرم خود اظهاری کرونا را تکمیل کرده و پس از پرینت ،آن را در روز آزمون تحویل مسئولین حوزه دهید. 
  • زمان برگزاری آزمون:  چهلمین دوره ی آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی صبح روز جمعه مورخ 1400/4/18  ساعت 9 صبح بصورت کاغذی
  • آدرس محل برگزاری آزمون: مشهد ،میدان آزادی (پارک ملت )، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی ، دانشکده پزشکی و داروسازی

 

  • یـادآوری هـای  مهـم :
  • لینک دریافت کارت وفرم خود اظهاری کرونا

http://sanjesh.mums.ac.ir/strcss/Authenticate.php

  • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار (کارت دانشجویی- کارت ملی )،کارت ورود به جلسه آزمون و فرم خود اظهاری کرونا  الزامی است .
  • مرکز سنجش از پذیرش دانشجویانی که هر کدام از مدارک فوق الذکر را ارائه ندهند معذور است.
  •  به دلیل جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای داوطلبان حاضر، درهای حوزه رأس ساعت 8:45 دقیقه بسته و از ورود داوطلبان بعد از این ساعت جلوگیری خواهد شد.(موضوع بر روی كارت ورود به جلسه و يا راهنمای آزمون به داوطلبان اطلاع رسانی شود).