زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش فلوشیپ سال 1400

پیرو اطلاعیه های سازمان سنجش وزارت متبوع آزمون کتبی پذیرش دستیار فلوشیپ روز پنجشنبه مورخ  1400/04/10 راس ساعت 9 صبح  در مکان میدان آزادی - پردیس دانشگاه - ساختمان مرکزی شماره 3 (دانشکده داروسازی قدیم ) - مرکز سنجش آموزش قطب 9 آمایشی اداره کل امور آموزشی دانشگاه برگزار می گردد .لازم به ذکر است جدول برنامه زمانبندی آزمون شفاهی ، در لینک موجود می باشد.