رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی (فلوشیپ)1400-1401 کلیه دانشگاه های علوم پزشکی

 

طی نامه شماره د/505/54 مورخ 1400/01/17  دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی  فایل منایع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشپ) سال 1401-1400 به شرح ذیل اعلام شده است .(جهت دریافت فایل pdf منابع کلیک نمایید)

فایل منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی سال 1401-1400