اطلاعیه ی ثبت نام از پذیرفته شدگان سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های مختلف تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی 1400-1399

 
باسلام و عرض تبريک به مناسبت موفقيت و ورود شما به سنگر مقدس دانشگاه، به اطلاع می رساند ثبت نام شما در این دوره در مدیریت امور آموزشی دانشگاه بصورت غیرحضوری می باشد.
فرآیند ثبت نام به شرح ذیل است.
مرحله اول: تمامی پذيرفته شدگان آزمون  تخصصی دندانپزشکی موظفند ثبت نام خود را به صورت اينترنتي طبق راهنماي ثبت نام از تاريخ  یکشنبه 99/8/25 ساعت 12 صبح لغايت 99/09/10 بامراجعه به سايت http://ums.mums.ac.ir  و تکمیل دقیق فرمهای ثبت نامی و فرم گزینش انجام دهند.
مرحله دوم: پذیرفته شدگان موظفند جهت سپردن تعهد محضری در ابتدا به سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه به آدرس Lawoffice.mums.ac.ir  مراجعه کرده وپس ازانتخاب نوع تعهد (با توجه به سهمیه پذیرش)با در نظر گرفتن موارد زیر این بند،جهت سپردن تعهد محضری از فرم سند متناسب با نوع سهیمه پذیرش، پرینت تهیه کرده و به صورت حضوری به همراه ضامنین واجدالشرایط مورد قبول دفتر امور حقوقی دانشگاه ،به یکی از دفاتر اسناد رسمی درسراسرکشورمراجعه کرده  و پس از اطمینان از صحت و مطابقت متن تعهد با فرم تعهد مندرج در سایت ، اصل تعهد محضری و تصویر آن را به دفتر امور حقوقی دانشگاه واقع در بلوار شهید فکوری- روبروی فکوری 94- شهرک دانش وسلامت- دفترامورحقوقی ارائه نموده و پس از دریافت شناسه /شماره نامه از کارشناس مربوطه و درج آن برروی تصویر سند ، اسکن تصویر سند را در سامانه ثبت نامی بارگذاری نمایند در صورت داشتن هرگونه سئوال در خصوص تعهدات، ، می توانند باشماره تماس مندرج در سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه( 80 - 38794973 )تماس بگیرند.

 • شایان ذکر است متعهد می بایست موافقت نامه کتبی ومحضری همسر خود را نیز به دفتر امور حقوقی ارائه نمایند

 • ضمنا افرادی که به هر دلیل نتوانستند تعهد بدهند نامه مربوط به دفتر امور حقوقی مبنی ثبت نام مشروط را دریافت کرده و درسامانه ثبت نامی بارگذاری نمایند

 توجه : سپردن اسناد تعهد خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی است. از این رو ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون ارائه تاییدیه دفتر امور حقوقی دانشگاه و اسکن تصویر خوانای سند تعهد(با درج شناسه نامه یا شماره نامه دفتر حقوقی)در سامانه ثبت نامی  فاقد وجاهت قانونی است و در این صورت ادامه روند ثبت نام غیر ممکن است.


 اطلاعات تکمیلی:


1-  تمامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثاگران و رزمندگان، مناطق محروم  ملزم به سپردن تعهد محضری  می باشند.
2- کارکنان رسمي سایر وزارتخانه ها، سازمانها ويا نهاد ها که با ماموریت آموزشی به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت نموده و مورد پذیرش قرار می گیرند ملزم به سپردن تعهد محضری  خدمتي خاص به محل استخدام خود بوده  و میباید تصویر سند تعهد خود را جهت تایید به دفتر امور حقوقی دانشگاه تحویل نماید و پس از تایید و درج شماره شناسه/نامه در سامانه ثبت نامی بارگذاری کنند.


یاد آوری مهم:
عدم ثبت نام اینترنتی در فرصت تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
پذيرفته شدگان گرامی  در صورت داشتن سوالهای مرتبط با مسائل آموزشی با شماره  31409249  تماس حاصل نمایید.
شماره تماس آقای صفایی (رییس اداره تحصیلات تکمیلی )31409248 می باشد.
 
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در سامانه مروارید :
توجه: فایلهای بارگذاری شده می بایست با فرمت   JPGو حجم کمتر از KB300 باشد
** پذیرفته شدگان مشمول می باید فرم مربوطه را از پورتال ثبت نامی دریافت و به پلیس 10+ مراجعه وپس از اخذ مجوز ثبت نام مشروط را از حوزه نظام وظیفه را دریافت و در سامانه ثبت نامی بارگذاری نمایند.

 • بارگذاری فایل عکس جدید 4×3 .
 • بارگذاری تصویرتمام صفحات شناسنامه
 • بارگذاری تصویر پشت و رو کارت ملی
 • بارگذاری تصوير پشت وروکارت پايان خدمت يا معافيت دائم کفالت ويامدارک مستند مبني برانجام خدمت وظيفه عمومي حداکثر تا تاريخ 99/06/31 (براي آقايان)
  تبصره: پذيرفته شدگاني كه با استفاده از مقررات رتبه هاي برتر، استعدادهاي درخشان،قانون تسهیل ازدواج جوانان و.. مجاز به شركت در آزمون بودهاند، بايد حداكثر تا 31/7/99 فارغ التحصيل شده باشندو نامه مربوط در سامانه ثبت نامی بارگذاری شود .
 • تصویر دانشنامه ي دندانپزشكي عمومي (يا مدركي كه نشان دهنده ي فراغت از تحصيل باشد)
 • تصویر كارت پايان خدمات يا معافيت دائم يا مدركي كه نشان دهنده ي وضعيت نظام وظيفه ي آقايان باشد.
  مدرك نشان دهنده ي وضعيت طرح نيروي انساني (بر اساس مندرجات دفترچه ي راهنماي آزمون)
  تذكر: پذيرفته شدگاني كه ملزم به گذراندن طرح نيروي انساني بوده اند، بايد دوره ي مذكور را تا 31/6/99 به پايان رسانده باشند.
 • گواهي اشتغال به كار در حال حاضر، ويژه ي استفاده كنندگان از سهميه ي استاني (بر اساس مندرجات دفترچه ي راهنما)
 • بارگذاری موافقت نامه بدون قيد و شرط در خصوص بلامانع بودن ثبت نام و ادامه تحصيل به همراه حکم مرخصی بدون حقوق یا ماموریت آموزشی از بالاترين مقام مسئول اجرايي ذيربط در استان مربوطه براي مستخدمين رسمي و پيماني دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني يا وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها.
 • بارگذاری گواهی سازمان نظام پزشکی مبنی بر لغو پروانه مطب و یا نداشتن پروانه مطب برابر بند 1 مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 93/4/15 بدیهی است ثبت نام ازتمامی پذیرفته شدگان منوط به اخذ وبارگذاری گواهی مربوط در سامانه ثبت نامی می باشد.
 • بارگذاری حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق برای پذیرفته شدگان که در استخدام رسمی، پیمانی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و... می باشند. (بدیهی است تاریخ اجرای حکم می بایست از تاریخ شروع دوره دستیاری باشد.)
 • بارگذاری تصویر آخرین حکم کارگزینی استخدامی که دارای مهر و امضا محل استخدام باشد.
 • بارگذاری تصویر سند تعهد محضری که به تایید دفتر امور حقوقی رسیده است و شناسه نامه تایید دفتر امور حقوقی بر روی آن درج شده باشد .شایان ذکر است تمام خانمهای متاهل می باید موافقت کتبی و محضری خود را ارائه نمایند. و تصویر آن را توسط تعهد محضری در سامانه ثبت نامی بارگذاری نماید
 • بارگذاری کارنامه قبولی با ذکر نمره و رتبه .
 • بارگذاری گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ 99/7/30برای دانشجویان سال آخر

16-بارگذاری گواهي تاييديه سهميه رزمندگان از بالاترين مقام ارگان (براي استفاده کنندگان از سهميه رزمندگان)

 **** مدارك مورد نياز براي پذيرفته شدگان سهميه ي مازاد 5/2% نيروهاي مسلح:
* تمام مدارك مورد نياز در بند الف
* اصل و كپي گواهي مربوط به كادر نيروهاي مسلح (به تأييد بالاترين مقام مربوطه) ويژه ي مستخدمان نيروهاي مسلح-

17-بارگذاری گواهی مربوط به پذیرفته شدگان  استفاده کننده از سهمیه مناطق محروم( این افراد هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضری به دانشگاه محل تعهد هستند)
18 -پذیرفته شدگان گرامی چنان چه دانش آموخته مقطع قبلی (دکترای حرفه ای) از دانشگاه دیگری به غیر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند می باید از نامه شماره 147896/99مورخ 99/4/09 این دانشگاه به همراه "فرم درخواست تاییدیه تحصیلی " پرینت تهیه و پس از تکمیل به دانشگاه علوم پزشکی مقطع قبلی ارائه نمایند و پس از ثبت در دبیرخانه آن دانشگاه (با امضاء و شماره و تاریخ و مهر دانشگاه در قسمت مشخص شده) اسکن کرده و در سامانه ثبت نام  در قسمت اسکن یا الصاق تصاویر مدارک) بارگذاری کنند.(فرم مذکور به همراه نامه مورد اشاره این دانشگاه جهت دانلود در انتهای اطلاعیه قرار داده شده است).
توجه: مهلت ارسال تاییدیه مقطع قبلی فقط تا تاریخ 30/8/99 می باشد در صورت عدم پیگیری در مهلت مقرر و عدم بارگذاری مدرک مذکور مجوز ادامه تحصیل شما لغو و هرگونه عواقب ناشی از آن به عهده شما می باشد.
 
19-پذیرفته شده گرامی جهت بررسی صلاحیتهای عمومی  و اخلاقی می باید ازفرم شماره2 " هیات مرکزی گزینش"
پرینت گرفته و با دقت تمام موارد را به صورت خوانا تکمیل کرده و پس از الصاق عکس بر روی صفحه اول فرم ، سه صفحه فرم را در قسمت اسکن مدارک با کیفیت بالا  بارگذاری نمایید.(فرم مذکور جهت دانلود در انتهای اطلاعیه قرار داده شده است.)
20- پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه می بایست از فرم شماره 20 "برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول " پرینت گرفته  با دقت تمام موارد را تکمیل نموده ( ابتدای صفحه و قسمت فارغ التحصیلی دانشگاهی و الصاق عکس )  و سپس به همراه نامه ای که از مدیریت امور آموزشی محل تحصیل مقطع دکترای حرفه ای دال بر پایان تحصیلات و خطاب به حوزه نظام وظیفه می باشد به همراه یک سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  به دفاتر پلیس 10+ مراجعه نموده و برگه مربوط به معافیت اخذ شده از نظام  وظیفه را در قسمت اسکن مدارک بارگذاری نمایید.(فرم مذکور جهت دانلود در سامانه ثبت نامی قرار داده شده است.)


الف:افرادی که در حین خدمت نظام مقدس سربازی می باشند. می بایست با در دست داشتن معرفی نامه از یگان محل خدمت به صورت حضوری به این مدیریت مراجعه تا پس از دریافت نامه از سوی دانشگاه به یکی از دفاتر پلیس +10 مراجعه تا نسبت به ترخیص و معافیت تحصیلی اقدام و سپس برگه مربوطه را در سامانه بارگذاری نمایند.
توجه خیلی مهم:
1-نقص در تکمیل دقیق و خوانا فرم ها باعث برگشت مدارک ثبت نامی می شود.
2-شروع به دوره تمامی پذیرفته شدگان از روز شنبه 1/9/99 می باشد.
3-پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام ، انصراف دهند یا برای ثبت نام مراجعه ننمایند حق شرکت در آزمون دوره ی بعدی را ندارند.


  * براساس نامه شماره 111957/99 مورخ 21/3/99 معاون محترم دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان سال جاری ندارد.
 تذکر مهم :خواهشمند است  به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از هرگونه مراجعه حضوری جهت انجام مراحل مربوط به ثبت نام به این مدیریت جدا خودداری شود. شایان ذکر است تمامی پذیرفته شدگان پس از دریافت شماره دانشجویی و شناسه نامه ثبت نامی که  از طریق پیامک به فرد ارسال می شود جهت انجام بقیه مراحل ثبت نام با کارشناسان محترم دانشکده دندانپزشکی یا مراجعه به سایت دانشکده https://dentistry.mums.ac.ir پیگیری نمایند.
 

 

فرمهای پیوست:

- نامه شماره 147896/99مورخ 9/4/99 جهت دانلود

- فرم درخواست تاییدیه تحصیلی  جهت دانلود

- فرم شماره 2 (هیات مرکزی گزینش دانشجو) جهت دانلود

- فرم " خلاصه پرونده دستیاران رشته های تخصصی " جهت دانلود