اطلاعیه مهم در خصوص زمان آزمون تکمیل ظرفیت دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

 

بدین وسیله اعلام می شود:

آزمون کتبی و شفاهی پذیرش رشته بیماریهای عروقی مغزی و سکته مغزی روز چهارشنبه مورخ 99/06/26 راس ساعت 8 صبح در محل دفتر گروه بیماریهای مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) و آزمون رشته ویتره ورتین روز چهارشنبه مورخ 26/6/99 راس ساعت 11 صبح در محل دفتر گروه بیمارستان خاتم برگزار می شود .

معاونت آموزشی دانشگاه

مدیریت امور آموزشی