تدوین و اجرای برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در آموزش پزشکی

به منظور نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی در کلان منطقه ۹ آمایشی ودر راستای تحقق اهداف طرح  تحول نظام سلامت در آموزش علوم پزشکی برنامه جامع با مشارکت تمامی دانشگاه های این منطقه تدوین شده ودرحال اجراست.

 

به گزارش وب دا، دبیر کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه ۹ آمایشی گفت : در جلسات کلان منطقه ۹ مقرر شد با توجه به تفاوت های زیاد و ابعاد مختلف موضوع در دانشگاه ها و دانشکده های عضو کلان منطقه ، فرمت کلی برنامه بطور یکسان تهیه و سپس دانشگاه های عضو در آن چارچوب برنامه خودشان را تنظیم کنند.به همین منظورطی جلسات متوالی ، ابتدا برنامه ای جامع که تمام محورها و اهداف کلی بسته اخلاق حرفه ای ارسالی را در برمی گرفت تدوین شد و باتوجه به گستردگی ابعاد این برنامه مقرر شد در فاصله زمانی ۳ تا ۵ ساله اجرا گردد.

وی در رابطه با بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای که یکی از بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به شمار می‌رود، اظهار داشت:‌ این بسته ناظر به دو سیاست، نهادینه‌سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت و نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای است.

وی افزود: در صورت تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای انتظار می‌رود الزامات ساختاری و برنامه‌ای به منظور اعتلای اخلاق حرفه‌ای همچنین شاخص‌های تحقق اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی تدوین شود.

دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه ۹ آمایشی ادامه داد: تدوین برنامه‌های اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه‌ای و شفاف‌سازی وظایف و اختیارات حوزه‌های ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه‌ای همچنین طراحی الگوی بهره‌مندی از آموزه‌های دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفه‌ای می‌تواند موارد یکی از مواردی باشد که در صورت تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای به آن دست یابیم.

مدبر بیان داشت: ارتقای دانش و انگیزش اعضا هیات‌ علمی دانشگاه‌ها در زمینه اخلاق حرفه‌ای از مجرای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت آکادمی از دیگر خروجی‌های مورد انتظار بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای است.

وی طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش را یکی از محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای عنوان داشت و گفت:‌ طراحی و استقرار نظام دیده‌بانی، نیازسنجی، آسیب‌شناسی و ارتقا ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای پزشکی در نظام آموزش عالی سلامت از دیگر محورهای این بسته به شمار می‌رود.

دکترمدبر اظهار داشت:‌تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش سلامت، همچنین ترویج و توسعه زیرساخت‌های اخلاق‌های حرفه‌ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت از محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

مسئول دبیرخانه جذب هیات علمی و دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای گفت: حمایت از تاسیس و فعالیت‌های انجمن‌های علمی و دانشجویی مرتبط با اخلاق حرفه‌ای، شبکه‌سازی موسسات و متخصصین حوزه اخلاق حرفه‌ای همچنین ارتقا گفتمان بین‌رشته‌ای اخلاق پزشکی و حمایت از نظریه‌پردازی در این حوزه از اهداف محور ترویج و توسعه زیرساخت‌های اخلاق حرفه‌ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت است.

وی افزود: استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش،‌ درمان و امور اداری همچنین لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در رتبه‌بندی و اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی از اهداف محور تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم است.

مدبر گفت: هدف گذاری ارزشی در برنامه‌های آموزشی، تدوین محتوای ارزش مستقیم و غیرمستقیم برای برنامه‌های آموزشی، استفاده از روش‌های آموزشی متناسب برای انتقال ارزش‌ها نیز از اهداف محور طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش در بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای است.

وی افزود : پس از تدوین برنامه جامع ، ابتدا برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ با ۱۹ فعالیت تنظیم و در همان سال اجرا شد ودر پایان هم برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ با ۲۹ فعالیت تدوین شده ودرحال اجرا می باشد. وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ۱۳۹۷ بتوان تمامی برنامه جامع را عملیاتی و اجرا نمود.

 

 منتشر شده در سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۶

نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی

IMAGE
IMAGE
مرکز آموزش پزشکی عمومی در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد می شود
دوشنبه, 21 خرداد 1397
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: گفت:تلاش داریم تا مهر آینده از فضای موجود در بیمارستان هاشمی... ادامه مطلب...
IMAGE
مرکز جامع مهارت ها و فناوری های نوین آموزشی در مشهد راه اندازی می شود
دوشنبه, 21 خرداد 1397
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: تلاش داریم با حمایت مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه مرکز... ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب رئیس دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی
سه شنبه, 08 خرداد 1397
 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9... ادامه مطلب...

ویژه اساتید

پورتال اساتید ثبت فعالیت ها امور هیات علمی
سامانه اداری پژوهان کارگاه های غیرحضوری

ویژه دانشجویان

تقویم آموزشی کتابخانه دیجیتال رشته های تحصیلی
 
ارزشیابی اساتید پذیرش دانشجو تحصیلات تکمیلی
اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی پورتال دانشجویی

سامانه ها

  آموزش مجازی  آموزش و بهسازی
مرکز سنجش آموزش پزشکی   تلفن های آموزشی

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیدبیرخانه هیات ممیزهدبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی منطقه 9(خراسان) دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری