کوریکولوم جدید دندانپزشکی برای اجرا به دانشکده ها ابلاغ شده است

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 05 شهریور 1396 07:32

مسئول قطب تکنولوژی آموزشیکلان منطقه ۹ گفت: کوریکولوم دندانپزشکی اکنون در مرحله اي است كه باید محصولات درس نامه ها، محصولات طبقه بندي و مركزي تدوين و برنامه در اختيار اساتيد قرار داده شود و از این لحظه برنامه بازبيني بعدي کوریکولوم كليد بخورد.

 

به گزارش وب دا؛ دکتر مجید اکبری ، به بازبيني سريع و كلي با نگاه مشخص به مشكلات اشاره كرد و گفت: در کوریکولوم قبل با توجه به گسترش تعداد دانشكده هاي دندان پزشكي و ایجاد تغييرات مبتني بر استراتژي هاي نوين آموزشي، از نظر عرف اجرايي؛ امكان توانمندي هاي اجرا به صورت يكسان وجود نداشت.

وي ادامه داد: سياست هاي راهبردي در کوریکولوم جديد به دنبال تغییرات بنیادی نبوده است؛ زيرا اين تغييرات بايد مبتني بر شواهد باشد که کار و زمان زیادی را می طلبید.

مسئول قطب تکنولوژی آموزشی کلان منطقه ۹ ابراز داشت: بر این اساس بنا شد با يك اصلاح كاربردي كار کوریکولوم انجام، حداكثر بهره بري در اين راستا صورت و در نهایت در يك زمان بندي يك ساله به سرانجام برسد.

دکتر اکبری تاكيد كرد: تلاش شد تا در فرآيند اجرا شده از نظر ديگر صاحب نظران استفاده و كليه اساتيد را در اجرا و در برنامه ريزي وارد كنيم.

دکتر اکبری گفت: با كمك و حمايت هاي وزارت بهداشت، اساتيد و روساي دانشكده های دندانپرشكي مشکل رشته دكتري دندانپزشکی برطرف و تلاش شد تا در برخي دروس که اساتید مشخصي ندارند؛ اصلاح گروه صورت گیرد.

وي به آموزش مجازي اشاره كرد و گفت: باید آموزش مجازی را با توجه به سياست وزارت بهداشت گسترش داده و اساتيدی كه با شيوه هاي نوين آموزشي حاضر به همكاري هستند را همراه خود كنيم.

مسئول قطب تکنولوژی آموزشی کلان منطقه ۹، خاطر نشان کرد: باید اين برنامه آغازي باشد براي يك كميته برنامه ريزي درسي؛ به این معنا که دائما نظارت، ارزشيابي و بازخورد از کوریکولوم جدید گرفته شود.

دکتر اکبری تصریح کرد: در این راستا تلاش شد تا مناسب ترين فرد كه بتواند بيشترين زمان را به اين موضوع اختصاص داده و بيشترين آگاهي را در اين زمينه در سطح دانشگاه داشته باشند؛ به عنوان رابط دانشكده و عضو كميته کوریکولوم كشوري معرفی شود.

وي ادامه داد: اكثر دانشكده ها در اين راستا وارد عمل شدند، برنامه نيازسنجي و احصا مشكلات انجام و در ادامه سايتي جهت انعکاس اتفاقات در سطح گروه هاي دانشكده تدوین شد؛ که پيشنهادات در این سایت ارسال و پس از دسته بندي در كميسيون راهبردي قرار داده می شود.

مسئول قطب تکنولوژی آموزشی کلان منطقه ۹، افزود: به عنوان يك انجام دهنده فرايند از پيشنهادات و مشاوره انجمن ها، مسئولين اجرايي و روساي دانشكده ها استفاده و مطالبي را به صورت دسته بندي در اختيار دبيران قرار داده ايم.

دکتر اکبری تصريح كرد: کوریکولوم در مرحله اي است كه باید محصولات درس نامه ها، محصولات طبقه بندي و مركزي تدوين و برنامه در اختيار اساتيد قرار داده شود.

وي تايید كرد:  به دنبال اين هستيم كه از همين لحظه برنامه بازبيني بعدي کوریکولوم كليد بخورد؛ زيرا ما امكان اين را نداريم با پيش بيني اوليه همه مشكلات را حل کرده و حتما بايد با بازبيني کوریکولوم ايرادات بعدي را رفع كنيم.

مسئول قطب تکنولوژی آموزشی کلان منطقه ۹، تصريح كرد: باید در این راستا برنامه ها را به صورت مدرن بومي تدوين كنيم تا نزديك ترين حالت را به برنامه استاندارد و عملي ترين حالت را جهت اجرايي شدن در سطح كشور داشته باشد.

 

۳۱ مرداد ۱۳۹۶