سامانه درخواست صدور مدارک دانش آموختگان

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

           به اطلاع دانش آموختگان این دانشگاه می رساند؛ سامانۀ صدور غیر حضوری مدارک و مستندات دانش آموختگان این دانشگاه از تاریخ2‏/8‏/97 در دسترس می باشد.

دانش آموختگان محترم این دانشگاه می توانند با مراجعه به آدرس https://ums.mums.ac.ir//Dashboard.aspx?Page=FraghatEncyclLogin


 و درج کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه شده، پس از تایید دانش آموختگی، مدارک و مستندات لازم را حسب مورد بارگذاری نمایند . در صورت کامل بودن مدارک ارسالی و تأیید آن توسط کارشناس اداره دانش آموختگان، مدارک درخواستی دانش آموختگان از طریق پست برای آنان ارسال می‌شود. با توجه به راه اندازی این سامانه از تاریخ 2‏/8‏/97 به درخواستهای حضوری پاسخی داده نخواهد شد و صرفاً تقاضاهای ارسالی از طریق سامانه یاد شده بالا قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.