قابل توجه پذيرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph.D)سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

بسمه تعالي

اطلاعيه مهم اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

قابل توجه پذيرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph.D)سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ضمن تبریک  و موفقیت شما ،بدین وسیله اعلام می گردد ؛ به محض وصول لیست اسامی و دستور العمل ثبت نام  آزمون مذکور از وزارت متبوع ، زمان و چگونگی ثبت نام از طریق این تار نمااطلاع رسانی می شود.

 

معاونت آموزشی دانشگاه

اداره کل امور آموزشی