کلید اولیه آزمون های جامع علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و پیش کارورزی شهریورماه 97


کلید اولیه آزمون های جامع علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و پیش کارورزی شهریورماه 97

 

آزمون های جامع علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و پیش کارورزی قطب 9 آمایشی کشور امروز پنج شنبه 15/06/1397 با حضور بیش از600 نفر در حوزه های آزمون مشهد ، بیرجند ، بجنورد و سبزوار برگزار شد.


دانشجویان عزیز در صورت داشتن اعتراض می باید بر اساس دستور العمل مندرج در صفحه آخر دفترچه سوالات اقدام نمایند.

توجه : مهلت ارسال اعتراضات برای دانشجویان علوم پزشکی مشهد  حداکثر تا ساعت 10 صبح تاریخ 18/06/97  و دانشجویان دانشگاههای قطب تا پایان وقت اداری 17/06/97 می باشد. به اعتراضات ارسالی خارج از بازه زمانی مذکور رسیدگی نخواهد شد.

لازم به ذکر است می باید  اعتراضات به دانشکده پزشکی و دندانپزشکی مشهد  ارسال گردد.

شماره نمابر دانشکده پزشکی مشهد:  051-38828560

شماره نمابر دانشکده دندانپزشکی مشهد: 051 -38829500

 

کلید نهایی پس از پاسخگویی به اعتراضات تهیه و در همین تارنما (سایت) اطلاع رسانی خواهد شد.