قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي مختلف تخصصي باليني پزشکي سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بسمه تعالي

اطلاعيه مهم اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي مختلف تخصصي باليني پزشکي سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ضمن تبریک  و موفقیت شما ،بدین وسیله اعلام می گردد ؛ به محض وصول لیست اسامی و دستور العمل ثبت نام  آزمون مذکور از وزارت متبوع ، زمان و چگونگی ثبت نام از طریق سایت این دانشگاه به نشانی

 http://v-education.mums.ac.ir

اطلاع رسانی می شود.

 

معاونت آموزشی دانشگاه

اداره کل امور آموزشی