زمان مصاحبه معرفی شدگان سه برابرظرفیت رشته های نیمه متمرکز مقطع کاردانی دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96قابل توجه معرفی شدگان سه برابرظرفیت رشته های نیمه متمرکز مقطع کاردانی دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بدینوسیله زمان و مکان معاینه ،مصاحبه و تست ورزشی معرفی شدگان به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

دانشکده

نام رشته

تاریخ مصاحبه

محل مصاحبه

مدارک مورد نیاز

تلفن موسسه

مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر

فوریتهای پزشکی

سه شنبه 9‏‏/8‏‏/96 و

 

چهارشنبه 10‏‏/8‏‏/96

ساعت

 8:30 الی 16

 

کاشمر ابتدای جاده مغان. خیابان بهورز دانشکده پرستاری

-           اصل کارت ملی و دوسری تصویر پشت و روی کارت

-           اصل شناسنامه و دو سری تصویر تمام صفحات آن

-           شش قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده

-           پوشه مقوایی دارای گیره

-           اصل و کپی گواهی موقت دیپلم

-           اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی

-           ریزنمرات دوره سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی

تلفن موسسه: 05155265404

نمابر 05155245200

مجتمع آموزش عالی سلامت درگز

 

فوریتهای پزشکی

چهارشنبه 24‏‏/8‏‏/96 ساعت

 8 الی 14

درگز‏‏- میدان جهاد کشاورزی‏‏- مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز

 

-           اصل کارت ملی و دوسری تصویر پشت و روی کارت

-           اصل شناسنامه و دو سری تصویر تمام صفحات آن

-           شش قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده

-           پوشه مقوایی دارای گیره

-           اصل و کپی گواهی موقت دیپلم

-           اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی

-           ریزنمرات دوره سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی

-           اصل و کپی از تمام گواهینامه های علمی و فرهنگی و ورزشی و...

تلفن موسسه:05146231208

 

 

بدیهی است حضور معرفی شدگان شخصا در زمان و مکان مذکور با مدارک خواسته شده الزامیست و پس از آن هیچگونه اقدامی میسر نمی باشد