اخبار و رویدادها

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
برگزاری ژورنال کلاب آموزشی استدلال بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 06 تیر 1397 149
اعطای بورس رایگان سه ماهه کشور آلمان به بهترین طرح پژوهشی در حوزه علوم اعصاب 05 تیر 1397 114
تهیه برنامه استراتژیک علوم تغذیه در دستور کار کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه 03 تیر 1397 97
آموزش در عرصه دانشجویان دندانپزشکی یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت 02 تیر 1397 87
رییس دانشگاه، ارتقاء کیفیت آموزش دندانپزشکی مهمترین هدفی است که دنبال می شود 02 تیر 1397 84
برگزاری گردهمایی معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور در مشهد 02 تیر 1397 75
تصویب تشکیل دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 02 تیر 1397 81
انتصاب مسئول روابط عمومی ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 آمایشی 29 خرداد 1397 89
مرکز آموزش پزشکی عمومی در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد می شود 21 خرداد 1397 162
مرکز جامع مهارت ها و فناوری های نوین آموزشی در مشهد راه اندازی می شود 21 خرداد 1397 191