اخبار و رویدادها

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
اعطای بورس رایگان سه ماهه کشور آلمان به بهترین طرح پژوهشی در حوزه علوم اعصاب 05 تیر 1397 92
تهیه برنامه استراتژیک علوم تغذیه در دستور کار کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه 03 تیر 1397 80
آموزش در عرصه دانشجویان دندانپزشکی یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت 02 تیر 1397 71
رییس دانشگاه، ارتقاء کیفیت آموزش دندانپزشکی مهمترین هدفی است که دنبال می شود 02 تیر 1397 68
برگزاری گردهمایی معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور در مشهد 02 تیر 1397 54
تصویب تشکیل دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 02 تیر 1397 59
انتصاب مسئول روابط عمومی ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 آمایشی 29 خرداد 1397 62
مرکز آموزش پزشکی عمومی در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد می شود 21 خرداد 1397 119
مرکز جامع مهارت ها و فناوری های نوین آموزشی در مشهد راه اندازی می شود 21 خرداد 1397 161
انتصاب رئیس دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی 09 خرداد 1397 220