اجرای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 15 آبان 1397 07:22
بازدید: 55

نشست اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نماینده وزارت بهداشت درمان و  آموزش پزشکی برگزار شد.

مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه این نشست در گفتگو با وب دا اظهار کرد: این برنامه در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت از سال گذشته در کلان مناطق دهگانه آغاز شده است و در قالب آن مراکز درمانی آموزشی گواهی نامه دائم، یکساله و مشروط را دریافت کردند.

دکتر سرآبادانی با بیان اینکه در مرحله دوم که به صورت مستمر در مراکز درمانی آموزشی توسط ارزیاب های بیرونی پایش می شوند خاطر نشان کرد: در این مرحله پس از خود ارزیابی بیمارستان ها، اعتبار بخشی بر اساس سنجه های بسیار ضروری، ضروری و توسعه ای مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی بیرونی، تیم های ارزیاب مستندات ارائه شده از سوی بیمارستان ها را مورد بررسی قرار می دهند و سپس از مراکز درمانی آموزشی بازدید های لازم صورت می گیرند.

مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: اجرای این برنامه گام موثری در افزایش کیفیت خدمات و آموزش خواهد بود و تلاش می شود در این برنامه سنجه های اعتبار بخشی به شکل کامل در مراکز درمانی اجرایی شود.

در این مرحله ارزیابی بیرونی بیمارستان های آموزشی ام البنین، دکتر شیخ و شهید کامیاب انجام خواهد شد.