برگزاری دوره های آموزش کارکنان در سال 97

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 10 تیر 1397 09:00
بازدید: 233

دوره های آموزش کارکنان حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97 برگزارمی شود

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی،دوره های آموزش کارکنان که به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وطی جلسه ی روز گذشته که با حضور مسئول آموزش کارکنان حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه و رابطین آموزشی دانشکده هابرگزار شد مقرر گردید در سال جاری 17 دوره ی آموزشی کد دار مصوب در دانشکده ها برگزار گردد.