سهمیه بدون آزمون و با آزمون ورود به مقطع کارشناسی ارشد

آخرین به روز رسانی شنبه, 09 تیر 1397 10:04
بازدید: 190

دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون ( ده درصد برتر هر رشته به شرط کسب معدل حداقل 17 ) ورود به مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا 97/4/12 به واحد استعدادهای درخشان واقع در ساختمان قریشی طبقه اول اتاق 203 مراجعه نمایند.

پذیرش دانشجو با توجه به محدودیت زمانی مشخص از طریق مرکز سنجش، پس از تاریخ فوق میسر نخواهد بود.