قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی متقاضی استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون ورود به مقطع کارشناسی ارشد

آخرین به روز رسانی شنبه, 09 تیر 1397 10:03
بازدید: 186

نامه شماره1138/512/د مورخ 97/4/4 مرکز سنجش آموزش پزشکی بانضمام جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را جهت آگاهی از نحوه انتخاب رشته مطالعه نمایید.


ظرفیت ارشد

جدول پذیرش دانشجو در مقطع ارشد