انتصاب رئیس دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 09 خرداد 1397 06:15
بازدید: 236

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی در حکمی ،رئیس دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی را منصوب کرد.

دکتر محمد اعتضاد رضوی در این حکم خطاب به دکتر رضا پروانه ، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آورده است، در راستای تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین با تآکید بر اولویتهای کشور و منطقه به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت و با توجه به تشکیل دبیرخانه مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،بدین وسیله به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی تعیین می گردید.