انتصاب «مسؤول قطب تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه»

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 21 اسفند 1396 09:44
بازدید: 229

با حکم دکتر جواد سرآبادانی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خانم دکتر کبری اطمینانی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه به عنوان «مسؤول قطب تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه» منصوب گردید.