برگزاری کارگاه های مهارت زندگی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 21 اسفند 1396 09:06
بازدید: 189

 

 

کارگاه های کنترل استرس و مدیریت خشم با همکاری و مشارکت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونت بهداشت استان و گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش وبدا، این کارگاه ها به مدت 8 ساعت به منظور آشنایی و توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه با مهارت های زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی ایشان، با حضور مدیران گروه سلامت روانی و اجتماعی معاونت بهداشتی وگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.

خانم دکتر پیمان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت در این کارگاه داشتن زندگی منطقی ، هدفمند و انعطاف پذیر در مواجه با مشکلات را خواسته هر انسان خردمندی دانست و افزود: دستیابی به این هدف ارزشمند از طریق ارایه آموزش های مهارت های ز ندگی امکان پذیر خواهد بود.

در این جلسه خانم دکتر شبانبانی مدیر گروه سلامت روانی و اجتماعی معاونت بهداشتی، آموزش مهارت های زندگی را در جامعه پذیری افراد جامعه مهم و کلیدی دانست و گفت آموزش این مهارت ها به دانشجویان باعث توانمندی ایشان در ابعاد روانی_ اجتماعی می شود بطوریکه به آنها کمک خواهد کرد تا با تقویت روابط استانی، در جهت ارتقای سلامت و رفتارهای سلامت گرا درسطح جامعه بکوشند و با عملیاتی کردن آموزش ها خود،خانواده و جامعه خویش را از آسیب های روانی و اجتماعی حفظ نمایند.

گفتنی است مطالب این کارگاه ها به صورت سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش ارائه گردید، که با مشارکت فعال و استقبال خوب دانشجویان روبه رو شد.