اخبار و رویدادها

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
سلول های بنیادی و مهندسی بافت از رویکردهای مهم آینده علم پزشکی است 17 مهر 1398 43
برگزاری نشست مجازی و سراسری دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 17 مهر 1398 42
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مسیر دانشگاه های نسل سوم در حال حرکت است 15 مهر 1398 61
توصیه رییس دانشگاه به دانشجویان؛ خود را برای خدمت به مردم و ارتقاء سلامت جامعه آماده کنید 15 مهر 1398 27
بهبود شرایط زندگی بیمار ؛ رویکرد اصلی طب تسکینی 15 مهر 1398 12
روش های نوین تدریس در آموزش پزشکی با استفاده از بازی سازی 14 مهر 1398 19
آغاز فعالیت گروه اموزشی جراحی عمومی در بیمارستان شهید کامیاب مشهد 10 مهر 1398 18
مطالبه گری،نقد سازنده و ارائه راهکار از ویژگی های یک دانشجوی واقعی است 10 مهر 1398 25
طب متعالی چشم اندازی برای پزشکی آینده 06 مهر 1398 42
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از روند نام نویسی دانشجویان جدید 01 مهر 1398 90

صفحه1 از30