ثبت نام از سی وچهارمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي سال تحصیلی 97-96

 

 

 

در خصوص ثبت نام از سی وچهارمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي  سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه اداره کل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص ثبت نام از پذیرفته شدگان سی و چهارمین دروه آزمون پذیرش دستیار رشته های مختلف فوق تخصصی سال تحصیلی 97-96

باسلام و عرض تبريک به مناسبت موفقيت و ورود شما به سنگر مقدس دانشگاه ، به اطلاع مي رساند؛‌اين اداره کل افتخار دارد در راستاي طرح تکريم ارباب رجوع و رضايت شما پذيرفته شدگان عزيز ثبت نام اوليه پذيرفته شدگان خود را از طريق سامانه رايانه اي اين دانشگاه انجام دهد.

   کليه پذيرفته شدگان آزمون فوق تخصصی موظفند ثبت نام اوليه را به صورت اينترنتي طبق راهنماي ثبت نام از طريق تکميل دقيق فرم هاي ثبت نامي، گزينش و ارسال مدارک مورد نياز از تاريخ 28/5/96 لغايت 31/5/96با مراجعه به آدرس  سايت http://ums.mums.ac.ir/stdnew  انجام دهند.

پذيرفته شدگان مي بايد پس از ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارک از طريق سامانه رايانه اي ، براي ثبت نام حضوري با در دست داشتن مدارک مشروحه ذيل حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ 4/6/96 به آدرس : مشهد- ميدان سعدي – خيابان سناباد – جنب سناباد 7-اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اداره تحصيلات تکميلي مراجعه نمايند. ضمناً در صورت داشتن سئوال با تلفن 4-8421023 داخلی های 233-232-228-243-248-247-241 تماس حاصل نمايند.

پذیرفته شدگان موظفند به سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه به آدرس http://lawoffice.mums.ac.ir مراجعه نموده وپس از انتخاب نوع تعهد و چاپ آن، حضوراً به همراه مدارک مربوطه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه نمايید.

الف- فرم تعهد کامل شده

ب- اصل كارت ملي و شناسنامه متعهد به همراه تصوير آن ها

ج- اصل كارت ملي و شناسنامه ضامنين به همرا تصوير آن ها

د- كپي برابر اصل آخرين حكم كارگزيني (سال جاری) ضامنين( دو نفر كارمند رسمي قطعي شاغل در دستگاههاي دولتي)

تبصره1- وضعیت استخدامی مندرج در حکم کارگزینی ضامنین، مي بايست رسمی قطعی باشد. لذا ضمانت کارمندان قراردادی، پیمانی و ... مورد قبول نمی باشد.

تبصره 2- ضامنین می بایست شاغل باشند.( ضمانت بازنشستگان محترم، مورد قبول نمی باشد.(

تبصره 3- ضامنین می بایست کارمند دولت باشند. لذا ضمانت کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصي و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیر انتفاعی و ... مورد پذیرش نمی باشد.

تبصره 4- صرفاً حکم کارگزینی مورد پذیرش می باشد و ارائه فیش حقوقی مورد پذیرش نیست.

 

تبصره 5- قابل ذکر است بند د، ابلاغ وزارت متبوع بوده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد مخیر به تغییر آن نمی باشد.

3- پس از تنظيم سند تعهد در دفترخانه اسناد رسمی، سند تنظيمي از دفتر خانه اخذ  و به همراه مدارک ذیل، به دفتر امور حقوقی دانشگاه واقع در شهرک سلامت واقع در بلوار شهید فکوری –مقابل فکوری 94-ساختمان مرکزی دانشگاه شهرک دانش و سلامت مراجعه نمایند. تلفن تماس  80  -38794973مراجعه نمایید:

الف-  اصل سند تعهد محضری و تصویر آن

ب- تصویر كارت ملي و شناسنامه متعهد

ج- تصویر كارت ملي و شناسنامه ضامنين

د- كپي برابر اصل آخرين حكم كارگزيني (سال جاری) ضامنين( دو نفر كارمند رسمي قطعي شاغل در دستگاههاي دولتي )

  یاد آوری مهم:

عدم ثبت نام اینترنتی و عدم مراجعه جهت ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان در فرصت تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام حضوري :

1-    6 قطعه عکس جديد 4×3   با ذکر مشخصات شناسنامه اي در پشت آن

 

2-    اصل شناسنامه وتصوير از تمام صفحات (دو سري کامل)

 

3-     اصل کارت ملي وتصوير پشت روي آن

 

4-     تصويرمدرک دانشنامه تخصصي رشته پيش نياز وياگواهي قبولي آن در امتحان دانشنامه تخصصي ازدانشگاهها يا مراکزمورد تائيدوزارت بهداشت،درمان آموزش پزشکي

 

5-     اصل و تصوير پشت وروکارت پايان خدمت يامعافيت دائم کفالت ويامدارک مستند مبني برانجام خدمت وظيفه عمومي حداکثر تا تاريخ 31/6/96 (براي آقايان)

 

6-     ارائه حکم استادياري رسمي(قطعي ياآزمايشي ) واعلام نياز دانشگاه محل خدمت (براي متقاضيان عضو هيات علمي دانشگاهها ي علوم پزشکي کشور)

 

7-     ارائه حکم ماموريت آموزشي وارائه معرفي نامه براي ثبت نام و ادامه تحصيل (براي شاغلين به خدمت در يکي از وزارتخانه ها- سازمانها ونهادها از سازمان ذيربط) ضمناً متذکر ميشود که اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي و پيماني که جهت ادامه آموزش از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند، مي بايست براساس مصوبه هفتادمين نشست شوراي آموزشي پزشکي و تخصصي به ميزان سه برابر مدت تحصيل اقدام به سپردن  سند تعهد محضري به دانشگاه ذيربط نموده و سپس تصوير سند فوق را به همراه حکم ماموريت آموزشي به اين دانشگاه تحويل نمايند. بديهي است ثبت نام بدون ارائه سند محضري براي افراد آزاد  واعضاي هيات علمي ،وجهه قانوني نداشته ومجاز نمي باشد. قابل ذکر است اين افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هستند و مي باید اعلام موافقت سازمان مربوطه مبني بر پرداخت شهريه وکليه هزينه هاي  تحصيلي ،برابر ضوابط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي را در موقع ثبت نام ارائه نمايند. در غیر اینصورت ارائه اصل و کپی فیش واریزی شهریه سالانه به حساب جاری شماره 2178141762004 بانک ملی به نام تمرکز درآمد معاونت آموزشی دانشگاه به شرح بند 8 از سوی فرد پس از مراجعه به دانشکده پزشکی الزامی است.

 

8-     براساس آیین نامه دوره های آموزش فوق تخصصی پزشکی و برابر مصوبه هیات امناء دانشگاه کلیه شهریه ها توسط دانشکده پزشکی دریافت می شود.

 

9-     کارکنان رسمي وزارتخانه ها، سازمانها ويا نهاد ها وهمچنين پذيرفته شدگان آزاد ملزم به سپردن تعهد محضري خدمتي خاص به ميزان 2 برابر مدت آموزش در مناطق محروم تعيين شده از سوي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي خواهند بود.

 

10--  ارائه گواهی از سازمان نظام پزشکی مبنی بر لغو پروانه مطب و یا نداشتن پروانه مطب برابر بند 1 مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 15/4/93 ثبت نام از پذیرفته شدگان منوط به ارائه گواهی مربوطه     می باشد

 

11- ارائه گواهي رتبه درآزمون دانشنامه تخصصي(بورد) رشته پيش نياز به تاييد دبير خانه شوراي آموزش پزشکي وتخصصي (براي حائزين رتبه هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته)

 

12- ارائه گواهي پايان تعهدات ضريب k ازمعاونت محترم درمان وزارت متبوع ويا گواهي مبني بر عدم منع شروع وادامه دوره دستياري فوق تخصصي از مرکز نظارت واعتبار بخشي امور درمان معاونت درمان  یا امور هیات علمی (مخصوص افراد هیات علمی ) وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي  

 

***   توجه مهم ارائه این گواهی از سوی معاونت درمان دانشگاهها مورد قبول نمی باشد.***

 

13- ارائه گواهي تاييديه سهميه رزمندگان از بالاترين مقام ارگان (براي استفاده از سهميه رزمندگان)

14- ارائه نامه  از دفتر امور حقوقی دانشگاه به همراه تصویر سند تعهد محضری.