مستند سازی امور آموزشی و تنظیم گزارش تخصصی

همکار محترم :

با احترام به اطلاع می رساند دوره آموزشی  حضوری «مستند سازی امور آموزشی و تنظیم گزارش تخصصی» گروه دوم با کد دوره17048 و کد تقویم هفتگی 31252 در تاریخ  شنبه 14 و یکشنبه 15مهرماه از ساعت 11 الی 14 در محل دانشکده دندانپزشکی – سالن شهید کردآبادی    از طرف آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار میگردد .