اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان مبنی بر اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

دانشجویان متقاضی سال اول دانشگاه ها برای تکمیل پرونده و ارائه درخواست می توانند اطلاعات خود را به همراه تصویر مدارک مثبته، در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی

 

http//sina.bmn.ir

 

بارگذاری یا به روزرسانی کنند.

 

ثبت نام از تاریخ 1397/7/1 لغایت  1397/7/30

 

نکته: دانشجویان از 1 مهر 97 تا حداکثر 30 مهر گزینه "در خواست بررسی پرونده برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی" را می توانند در بخش ثبت " درخواست های سامانه" انتخاب کنند. قابل ذکر است مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 

 

نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه (ساختمان قرشی)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد استعدادهای درخشان

تلفن: 38439490

وبگاه: http://edc.mums.ac.ir/index.php/talent

پست الکترونیک:talenteds[at]mums.ac.ir