اطلاعیه دوره آموزشی ««آشنایی با سامانه ملی ثبت فعالیتهای نوآورانه آموزشی»

به اطلاع می رساند که سومین دوره آموزشی  حضوری کددار و مصوب  از طرف معاونت آموزشی دانشگاه جهت کارشناسان این حوزه  با عنوان  ««آشنایی با سامانه ملی ثبت فعالیتهای نوآورانه آموزشی» با کد دوره17044 و کد تقویم هفتگی 31248 در تاریخ  یکشنبه 7 مرداد از ساعت 11 الی 15 در محل بیمارستان قائم (عج) – ساختمان مدیریت بیمارستان- طبقه سوم - سالن شوراء   برگزار می گردد.