دوره آموزشی حضوری ««آشنایی با سیستم جامع آموزشی (دانشگاهی ) مروارید »

به اطلاع می رساند که اولین دوره آموزشی  حضوری کددار و مصوب  از طرف معاونت آموزشی دانشگاه جهت کارشناسان این حوزه  با عنوان  ««آشنایی با سیستم جامع آموزشی (دانشگاهی ) مروارید »  با کد دوره17001 و کد تقویم هفتگی 30891 در تاریخ  سه شنبه 19 تیر از ساعت 11 الی 15 در محل دانشکده پزشکی – طبقه دوم  - کلاس IT کتابخانه   برگزار می گردد.