شیوه نامه معرفی و انتخاب جوانان برتر


 

قابل توجه دانشجویان :

پس از مطالعه شیوه نامه معرفی و انتخاب جوانان برتر و در صورت تمایل و دارا بودن شرایط فرم رزومه را تکمیل و حداکثر تا 5/2/97 به واحد استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان قریشی تحویل دهید.