آشنایی با نرم افزار اکسل مقدماتی

همکار محترم :

با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی  حضوری ««آشنایی با نرم افزار اکسل مقدماتی »     با کد دوره  14567  و کد تقویم هفتگی        30432 در تاریخ  یکشنبه 20 اسفند  از ساعت 11 الی 14 و دو شنبه 21 اسفند  از ساعت 11 الی 14  به مدت 6 ساعت در محل دانشکده بهداشت – کتابخانه مرکزی – سالن IT  برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید مراتب جهت اطلاع و حضور در دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید.جهت پارک خودرو از پارکینگ آلتون  از طرف دانشکده بهداشت استفاده نمایید.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه