دوره آموزشی حضوری ««روش تحقیق پیشرفته »

همکار محترم :

با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی  حضوری ««روش تحقیق پیشرفته »     با کد دوره  14573  و کد تقویم هفتگی        30500 در تاریخ  شنبه 12 اسفند  از ساعت 11 الی 15 و یک شنبه 13 اسفند  از ساعت 11 الی 15  به مدت 8 ساعت در محل دانشکده پیراپزشکی – طبقه دوم – کلاس 303  برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید مراتب جهت اطلاع و حضور در دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه