دوره آموزشی حضوری ««آشنایی با روشها و ابزارهای جدید تقلب در آزمونها »

همکار محترم :

با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی  حضوری ««آشنایی با روشها و ابزارهای جدید تقلب در آزمونها »     با کد دوره  14578  و کد تقویم هفتگی        30121 در تاریخ  سه شنبه 8 اسفند  از ساعت 11 الی 15  به مدت 4 ساعت در محل دانشکده دندانپزشکی – طبقه دوم جنب پاتولوژی – سالن سمینار شماره 2  برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید مراتب جهت اطلاع و حضور در دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه