دوره آموزشی حضوری ««آشنایی با روشهای استفاده از تکنولوژی نوین در آموزش و ارزشیابی »

همکار محترم :

با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی  حضوری ««آشنایی با روشهای استفاده از تکنولوژی نوین در آموزش و ارزشیابی »     با کد دوره     145557  و کد تقویم هفتگی          30022 در تاریخ  شنبه 5 اسفند  از ساعت 11 الی 15 و یکشنبه 6 اسفند  از ساعت 11 الی 15  به مدت 8 ساعتدر محل دانشکده دندانپزشکی – طبقه دوم   جنب پاتولوژی - سالن سمینار شماره 2- برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید مراتب جهت اطلاع و حضور در دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه