دوره آموزشی حضوری «نیاز سنجی آموزشی »

همکار محترم :

با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی  حضوری «نیاز سنجی آموزشی » با کد دوره  9682  و کد تقویم هفتگی 28236 در تاریخ   سه شنبه 17 بهمن از ساعت 11 الی 15 و چهار شنبه 18 بهمن از ساعت 11 الی 15  ( جمعاًبه مدت 8  ساعت)در محل دانشکده طب ایرانی و مکمل–  ورود از درب اصلی دانشکده پزشکی  - انتهای راهرو - راهرو سمت چپ اسانسور مجاور نمازخانه خواهران ) طبقه دوم  - سالنکنفرانس دانشکده طب ایرانی و مکمل  برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید (لیست پیوست)مراتب جهت اطلاع و حضور در دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید  .در صورت غیبت، برای شرکت در دوره بعدی هزینه دریافت خواهد شد.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه