اطلاعیه آزمون دوره آموزشی غیر حضوری « آشنایی با مقررات مصوبات و آئین نامه های آموزشی»

همکار محترم :

 

با احترام به اطلاع می رساند آزمون دوره آموزشی غیر حضوری «« آشنایی با مقررات مصوبات   و آئین نامه های آموزشی»»    با کد دوره  14602 و کد تقویم هفتگی28260 در تاریخ   يک شنبه  30  مهرماه سالجاری از ساعت 13 الی 14  در محل تالار جرجاني دانشکده  پرستاری مامائی برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید (منبع آزمون جهت مطالعه وامتحان کتبی به پیوست می باشد وکلاس رفع اشکالنیزيک ساعت قبل از امتحان تشکيل مي شود ). مراتب جهت اطلاع و حضور در آزمون دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید  .در صورت غیبت، برای شرکت در دوره بعدی هزینه دریافت خواهد شد.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه