اطلاعیه دوره آموزشی «نرم افزار اکسل مقدماتی »

همکار محترم :

 

با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی  ««نرم افزار اکسل مقدماتی »  با کد دوره  14567 و کد تقویم هفتگی26676 در تاریخ   یکشنبه 16 مهرماه  از ساعت 11 الی 14 و چهارشنبه 19 مهرماه از ساعت 11 الی 14  جمعاً به مدت 6 ساعت در محل دانشکده بهداشت (سایت کتابخانه مرکزی – طبقه همکف ) برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید(مطابق لیست پیوست) مراتب جهت اطلاع و حضور در دوره آموزشی اعلام می گردد.لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت عدم تمایل به حضور در این دوره حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری جهت حذف نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید.در صورت غیبت، برای شرکت در دوره بعدی هزینه دریافت خواهد شد.

زاهد مقدم

مسئول آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه