جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان نو ورود در سال تحصیلی 97-1396

 

فرصت نهايي براي تكميل پرونده و ارائه درخواست، از تاریخ 1396/7/1 تا 1396/7/20 است و ضروري است دانشجويان اطلاعات خود را به همراه مدارك مثبته حداكثر تا اين تاريخ در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري كنند و سپس گزينة «شروع فرایند» را در فرايند «درخواست بررسی پرونده برای جایزه‌های تحصیلی» در بخش «درخواست‌ها»ي سامانه انتخاب كنند.

"برای اطلاعات بیشتر از شرایط ثبت نام اینجا کلیک کنید"