اطلاعیه دوره آموزشی «آشنائی با روشهای استفاده از تکنولوژی نوین در آموزش و ارزشیابی »


اطلاعیه دوره آموزشی «آشنائی با روشهای استفاده از تکنولوژی نوین در آموزش و ارزشیابی »  با کد دوره  14557 و کد تقویم هفتگی26516 در تاریخ   سه شنبه 7 شهریورماه  از ساعت 10 الی 14 و چهارشنبه 8 شهریور از ساعت 10 الی 14  جمعاً به مدت 8 ساعت در محل دانشکده داروسازی(ساختمان جدید –طبقه همکف کلاس شماره 10) برگزار میگردد.