برگزاری کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده

کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده در راستای تعاملات بین بخشی و تبادل تجربه با سایر دانشگاه ها  و مراکز علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ؛دکتر حسانی مسول واحد استعدادهای درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هدف از برگزاری این کارگاه را بهبود سلامت بیمار از طریق شناسایی ، تحلیل و حل مشکلات اخلاقی که در صحنه عمل بروز می کند، عنوان کرد وگفت : موضوع مهم اخلاق در پزشکی نوین که یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است سعی دارد اخلاق را به صورت کاربردی در حیطه های تصمیم گیری و عمل پزشکان و کادر پزشکی وارد کند.

گفتنی است در این کارگاه که با امتیاز فرهنگی و در دو روز متوالی برای دانشجویان مستعد و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزارشد ؛ دکتر تابعی عضو هیأت علمی و مدیرگروه اخلاق حرفه ای در سلامت  دانشگاه علوم پزشکی  شیراز با ارایه مطالب خود گفت : قبل از دوره رنسانس علم پزشکی در کشورهای هندو چین توصیفی بوده اما در حال حاضر این علم برمبنای علم تجربی می باشد.

وی افزود: پزشکی فعلی با دو واژه ی فلسفی علت و معلول شروع شد و اولین علمی که که علت بیماری ها را کشف کرد علم آناتومی بود که همان کالبد شکافی است که از سطح به عمق مشکل در انسان پی می برد.

مدیرگروه اخلاق حرفه ای در سلامت  دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه برطبق نظریات برخی فلاسفه ، انسان به طور ذاتی شرورآفریده شده ولی به دلیل نیازهایش مدنی الطبع می شود و بالاترین نیازش خودشکوفایی است افزود: تا سال 1980 پزشکی در سه حوزه ی زیستی ،روانی و اجتماعی فعالیت داشته و از بعد معنویت غافل بوده است اما در حال حاضر در بعد چهارم که معنویت می باشد نیز فعالیت دارد.