شرح وظایف کارشناس آموزش مجازی

 
 صفحه اصلي > معاونت آموزشي > اداره آموزش مداوم
شرح وظایف کارشناس آموزش مجازی

 همکاران

- ارائه محتویات برنامه های آموزش مجازی جهت معرفی در کمیته تخصیص امتیاز

- بارگذاری محتوای برنامه های آموزش مجازی در سامانه یکپارچه آموزش مجازی کشوری

- همکاری و هماهنگی با گروه های آموزشی جهت تولید محتوا

- بارگذاری محتوای برنامه های آموزش مجازی در سامانه کشوری آموزش مداوم جهت تایید مجوز برنامه ها

- به روز رسانی و پشتیبانی صفحه آموزش مداوم در سایت دانشگاه

- تکثیر و هماهنگی جهت توزیع سی دی های آموزش مجازی

- پیگیری مکاتبات آموزش مجازی

- پاسخگویی به سوالات مشمولین در خصوص برنامه ها مجازی و حضوری

عليرضا ساعدي
 سمت: کارشناس آموزش مجازی

تحصيلات: مهندسی فناوری اطلاعات