دوره آموزشی«راهکارهای بهبود عملکرد شغلی »

 دوره آموزشی«راهکارهای بهبود عملکرد شغلی »

با احترام به اطلاع می رساند دوره آموزشی«راهکارهای بهبود عملکرد شغلی »با کد دوره 13005 و کد تقویم هفتگی 23850 در تاریخ سه شنبه  11 و چهارشنبه 12آبانماه سالجاری از ساعت 11 الی 14 ( جمعاً 6 ساعت)در محل دانشکده پرستاری برگزار میگردد که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید (لیست پیوست). مراتب جهت اطلاع و حضور در این دوره آموزشی اعلام می گردد.  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت  عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید  .در صورت غیبت، برای شرکت در دوره بعدی هزینه دریافت خواهد شد.

لیست فراگیران تقویم هفتگی