دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در خدمات آموزشی

 

 دوره آموزشی « اخلاق حرفه ای در خدمات آموزشی  » با کد دوره 14963 و کد تقویم هفتگی 26164 در تاریخ 20 و 21 خردادماه 1396 از ساعت 11 الی 14 ( جمعاً 6 ساعت)در محل دانشکده پرستاری -  سالن جرجانی برگزار میگردد. مراتب جهت اطلاع و حضور در این دوره آموزشی اعلام می گردد(لیست پیوست).  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت  عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید  .در صورت غیبت، برای شرکت در دوره بعدی هزینه دریافت خواهد شد.

 

لیست فراگیران تقویم هفتگی