تماس با ما

     
 

 
         
 
 
 

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 آدرس دبیرخانه:
 
           مشهد،خیابان دانشگاه،ساختمان قریشی،طبقه همکف،دبیرخانه هیات اجرایی جذب
 
 
 تلفن , نمابر دبیرخانه هیات اجرایی جذب :   05138451533   
 
 تلفن و نمابر دبیرخانه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی:   05138453459
 
 
 آدرس پست الکترونیک دبیرخانه:
 
                                                     jazb[at]mums.ac.ir