پذیرش و ثبت نام

 

  ثبت نام دانشجویان جدید الورود
   قابل توجه متقاضیان مهمان ، انتقال در سال تحصیلی 96-97 به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

 ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های مقطع کاردانی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دانشکده های اقماری شهرهای کاشمر، درگز،  قوچان و خواف

اصلاحیه و کلید نهایی آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 95 

  

           ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون مجازی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی سال تحصیلی 95-94

ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی 94-95
 
ثبت نام از پذيرفته شدگان سی و دومین دوره آزمون پذيرش دستياری فوق تخصصي سال تحصيلي 95-94