آموزش بيماريها


   
 
اهداف کارورزی مبارزه با بیماریها
 
 
اهداف آموزشی (مبارزه با بیماریها)
 • ده مورد واکسيناسيون با آموزش و ثبت کامل را انجام دهد.
 • 2 مورد فرم بررسي بيماريها و گزارش دهي را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري واکسيناسيون را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري مقايسه سرنگ و سر سوزن را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري درخواست و تحويل واکسن را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري مراقبت فشارخون را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري ديابت را انجام دهد.
 • يک مورد فرمهاي آماري فرم مراقبت زوج هاي ناقل تالاسمي را تکميل کند.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري فرم بيماريهاي آميزشي را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري چک ليست ايمني منزل را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري نمونه گيري هیپوتیروئیدی نوزادی را براي حداقل يک ماه انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي آماري بيماريهاي رواني را انجام دهد.
 • يک مورد تکميل فرمهاي شرح حال بيماريهاي رواني را انجام دهد.
 • بررسي تکنیک های حفظ و کنترل زنجیره سرما و لوازم مربوطه را انجام دهد.
 • چینش واکسنها در واکسن کریر و کلد باکس را حداقل يک بار انجام دهد.
 • بررسي صحت نحوه تنظیم فرم درخواست و تحویل واکسن سه ماهه را انجام دهد.
 • بررسي صحت فرمهای آماری واکسیناسیون و عملیات سرنگ و سر سوزن سه ماهه را انجام دهد.
 • نحوه تشخیص و پیگیری و گزارش دهی عوارض واکسن سه ماهه را بررسي کند.
 • محاسبه و تفسیر شاخصهای پایش، دور ریز، افت کلی و اختصاصی واکسنها شش ماهه را انجام دهد.
 • نمونه گیری التور و نحوه ارسال به آزمایشگاه و گزارش دهی آن را بررسي کند.
 • نمونه گیری مالاریا نحوه ارسال به آزمایشگاه و گزارش دهی آن را بررسي کند.
 • نمونه گیری سل و نحوه ارسال به آزمایشگاه و گزارش دهی آن را بررسي کند.
 • بررسي نمونه گیری ساير بيماريها و نحوه ارسال به آزمایشگاه و گزارش دهی آن
 •  . DOTSنحوه بیماریابی و درمان و مراقبت سل و اجرای طرح حداقل 2 پرونده را بررسي کند
 • .تکمیل و نظارت بر دفتر ثبت نام بیماریها و فرم گزارش صفر بیماریها سه ماهه را انجام دهد
 • تكميل درخواست دارویی و ثبت دفتر دارویی ، چینش داروخانه و انبارگردانی دارویی سه ماهه را انجام دهد
 • STIبیماریابی و درمان و مراقبت  سه ماهه را بررسي کند
 • تعیین سیمای بیماریها و تحلیل آن با توجه به دفاتر را انجام دهد
 • فرم آماری و بررسی و لیست خطی و گزارش تلفنی و کتبی سه ماهه را انجام دهد
 • انواع اپیدمی بیماریها از طریق فرم های آماری شش ماهه بررسي کند
 • تهیه گزارش اپیدمیولوزیک در رابطه با بيماريها شش ماهه را انجام دهد
 • غربالگری بیماری دیابت و فشار خون در سال 87 را بررسي کند
 • مراقبت بیماری دیابت و فشار خون شش ماهه را بررسي کند
 • غربالگری و مراقبت و پیگیری و ثبت دربرنامه تالاسمی سه ماهه را بررسي کند
 • مراقبت و پیگیری و ثبت در برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث سه ماهه را بررسي کند
 • غربالگری و مراقبت و پیگیری و ثبت برنامه هیپوتیروئیدی نوزادی سه ماهه را بررسي کند
 • مراقبت و پیگیری و ثبت در برنامه سرطان سه ماهه را بررسي کند
 • مراقبت و پیگیری و ثبت در بيماريهاي رواني سه ماهه را بررسي کند

 

IMAGE
IMAGE
مرکز آموزش پزشکی عمومی در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد می شود
دوشنبه, 21 خرداد 1397
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: گفت:تلاش داریم تا مهر آینده از فضای موجود در بیمارستان هاشمی... ادامه مطلب...
IMAGE
مرکز جامع مهارت ها و فناوری های نوین آموزشی در مشهد راه اندازی می شود
دوشنبه, 21 خرداد 1397
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: تلاش داریم با حمایت مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه مرکز... ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب رئیس دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی
سه شنبه, 08 خرداد 1397
 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر ستاد تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9... ادامه مطلب...

ویژه اساتید

پورتال اساتید ثبت فعالیت ها امور هیات علمی
سامانه اداری پژوهان کارگاه های غیرحضوری

ویژه دانشجویان

تقویم آموزشی کتابخانه دیجیتال رشته های تحصیلی
 
ارزشیابی اساتید پذیرش دانشجو تحصیلات تکمیلی
اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی پورتال دانشجویی

سامانه ها

  آموزش مجازی  آموزش و بهسازی
مرکز سنجش آموزش پزشکی   تلفن های آموزشی

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیدبیرخانه هیات ممیزهدبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی منطقه 9(خراسان) دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری